сряда, 1 април 2015 г.

ГЕРБ
БОЙКО БОРИСОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ

БОЙКО БОРИСОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ


Заместник-председател

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
Изпълнителна комисия

БОЙКО БОРИСОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ (ПО ПРАВО)

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ (ПО ПРАВО)

КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ

ИСКРА ФИДОСОВА

РУМЕН ИВАНОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

ИВАН ТОТЕВКонтролна комисия

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ КОЦЕВ

АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ

ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ

СТОЯН МАВРОДИЕВ

ДОБРИН ДОБРЕВПолитическа рамка на ГЕРБПолитическа рамка на ГЕРБ

Политическа партия ГЕРБ е млада партия, но ние вярваме, че сме успели за това кратко време да спечелим симпатиите на хората и да докажем, че сме сериозни и последователни в усилията си да изградим една по-добра европейска България. По-добра за всички нейни граждани, без значение от раса, пол, възраст, религия и етническа принадлежност!

ГЕРБ е партия, която вярва в християндемократическите принципи. Нашите корени са в християнството, семейството и традиционните ценности, които са изключително важни в днешния несигурен свят!


В този несигурен свят ГЕРБ търси да донесе стабилност и увереност в утрешния ден за всички българи. Ние вярваме, че ще постигнем това чрез една либерална демокрация, която се основава на свободата, отговорността, просперитета, солидарността и справедливостта. Наред с това, че приема християнските ценности като основа на традициите, които поддържа, ГЕРБ е партия на всички българи, които искат промяна за България!

В какво вярваме?

Свободата

Свободата е в основата на демократичното общество. Ние не можем без нея, не можем да градим бъдеще без нея и не можем да очакваме развитие без духа на свободата, който носи прогрес, развитие, демокрация и благоденствие. Свободата е основна ценност, която позволява на всички да мислят, да действат, да създават. Свободата е предпоставка за развитието във всички сфери на обществото. Тя трябва да бъде изразена на всички нива на обществения живот. Ние в ГЕРБ вярваме, че България има нужда от едно по-свободно и демократично общество, в което гражданите няма да се страхуват да изразят ясно позициите си.

ГЕРБ вярва в това да бъде даден шанс на всеки да се развива в посоката, която той или тя избере. Свободата на личността ни дава тази възможност. Привилегия на всеки гражданин е да избере съдбата си. Затова ние в ГЕРБ имаме голяма вяра в хората и тяхната възможност да решават съдбата си сами с възможно по-малко вмешателство от страна на държавата!

Отговорността

Ние вярваме и защитаваме свободното право на избор на гражданина! Но свободата означава и отговорност! За да бъде човек свободен, той трябва да бъде отговорен. Ние осъзнаваме, че свободата е обвързана с отговорността, а от правата произтичат задълженията ни на граждани. Тези задължения са към нас самите, към семейството, към обществото и бъдещите поколения и не могат да бъдат пренебрегвани. Само когато осъзнаем задълженията към родината си, можем истински да променим България!

Просперитета

Ние вярваме в силата на почтения труд! Само от упорития и професионален труд на всеки гражданин се акумулира общото благосъстояние на България. Ние знаем, че ние българските граждани трябва да работим много и упорито за да постигнем по-високо качество на живот и труд в страната ни. Ние се ръководим от трезвото разбиране, че в интерес на общото благо на всяко общество, е да се произвеждат и създават повече и по-качествени стоки и услуги. Безхаберното и безотговорно преразпределяне на общонационалните средства от правителството не е наш приоритет. Защото това задължава бъдещите поколения и не отчита реалните обществени нужди, а е основано на популизъм. Ние вярваме в просперитета в резултат от устойчивото икономическо развитие!

Солидарността

Солидарността е основна ценност, която произтича както от християнската традиция, така и от чисто човешките отношения между хората. Нашето разбиране за социалната отговорност на държавата се основава на споделяната от нас ценност за солидарност за да помогнем на тези, които не могат да си помогнат сами. ГЕРБ вярва в солидарността на българите един към друг и в тяхната решителност да работим заедно за един живот, в който никой българин няма да бъде оставен сам! Групи от хора като хората с увреждания, болните и безработните имат нужда от подадена ръка. В същото време, ние вярваме, че солидарността не означава добър живот за сметка на другите. Напротив, солидарността означава да дадем шанс на всеки, който иска и може да построи живота си!

Справедливостта

Ние знаем, че няма свобода без справедливост! Ние ще работим за една правова държава, в която последна дума има законът. Законът, който закриля честните и наказва тези, които дръзнат да го нарушат. Само така българите могат да се почувстват сигурни в днешния и утрешния ден. Само така те могат да бъдат спокойни, че законът, който ги пази е както ефективен, така и приложим. Законите са създадени за всички и ГЕРБ ще се бори те да бъдат прилагани еднакво към всички без значение от обществено или социално положение. Защото ние вярваме, че всеки гражданин трябва да бъде защитен от произвол и злоупотреба!

Пълноценната интеграция в ЕС

Пълноценното интегриране на България в ЕС остава все още нерешена задача. ГЕРБ се гордее с българите, както и с България! Гордеем се с нашата история, културни традиции, ценности и всички неща, които ни обединяват като нация и които са преминали теста на вековната ни история! По тази причина, ние не желаем образа на страната ни в Европейския съюз и света да се свързва с корупция, организирана престъпност и злоупотреби с европейските фондове. Ние работим неуморно да подобрим репутацията на страната ни чрез нашите усилия, както и усилията на нашите партньори от Европейската народна партия. Ние работим за подобряването на виждането на Европа за България, но смятаме, че и самочувствието на българите има нужда от промяна! Ние вярваме, че членството на България в ЕС е уникален исторически шанс и работим неуморно за пълноценната интеграция на страната ни в общото европейско семейство!

Към какво се стремим?

Нашата амбиция е да изтрием от образа на страната ни етикетите корупция и организирана престъпност! Да върнем вярата на българските граждани в държавността и правовата държава! Да разработим и да прилагаме ефективна система за управление на средствата от европейските фондове, предназначени за България за да изтрием позора, нанесен на страната ни от сегашните управляващи!

Ние от ГЕРБ се стремим към откритост в общуването с българските граждани! Тази откритост е израз на нова диалогична политическа култура, която искаме да изградим и наложим в България.

ГЕРБ вярва в семейството и неговата изключителна значимост. Затова ние искаме да създадем политики за подпомагане на семействата, работещите, както и самотните майки и децата.

Ние искаме да върнем достойнството на възрастните хора! Да окуражим младите за да не напускат страната ни! Но най-много ние дължим на работещите хора! На онези, които създават благосъстоянието на страната ни; на онези, които създават работни места в малкия и среден бизнес! На всички тях ние дължим сигурност в политическите решения и предвидимост в икономическото развитие на страната ни! Днес ние казваме на всички граждани в нашата страна, които се трудят почтено и упорито, плащат своите данъци и се грижат за своите домове, близки и семейства – ние уважаваме вашия труд, ние ценим всеки ваш работен час и ден, които създават благосъстояние и осигуряват просперитет за България! Повярвайте в нас и нека заедно променим България за да не бъде страната с най-ниски доходи и най-ниска производителност на труда в ЕС.

Ние се стремим към развитие на общество на знанието и иновациите. Младите хора трябва да получат възможността да се обучават, като финансовите проблеми да не са пречка за развитието им. Обучението през целия живот на гражданите от всички поколения също е наша цел. Българската наука е област, на която политиците у нас все още са длъжници. Потенциалът на нашите е учени е огромен и има нужда от повече възможности. Опазването и развитието на културните ни традиции е от изключителна важност за бъдещите поколения, които заслужават да ги познават и обичат.

ГЕРБ вярва в силата на пазара, свободната конкуренция и честните правила в икономическите отношения. Ние ще реализираме социална пазарна икономика, в която личността и човека не са на заден план. Ние знаем, че конкуренцията трябва да бъде поощрявана чрез ясни и прозрачни правила.

Ние вярваме в приноса на всеки гражданин на обществото. Затова ние се стремим към интеграция на всички социални групи и към социално сближаване. Основа на ефективната и трайна интеграция са икономическият принос и трудовото участие на всеки в създаването на общото благосъстояние на България.

Свободата на словото и медиите, намаляване на безработицата, подобряване на здравеопазването, увеличение на пенсиите, подобряване на стандарта на живот, опазване на околната среда и горите, развитие на земеделието и много други: накратко, ние ще се стремим да поправим нанесените през последните години вреди и да поведем България напред по пътя на просперитет и стабилност, който сме поели заедно с останалите държави-членки на ЕС.

ГЕРБ ще се бори срещу евроскептицизма, насаждан в обществото от хора, които работят срещу България и за собствените си интереси. Ние смятаме, че европейските ни приятели са доказали желанието си да помагат на страната, но само ако ние си помогнем сами. В един динамичен и бързо променящ се свят Европейският съюз е единственият шанс на България да защитим и реализираме националните си интереси на глобално ниво. Още повече, че успехът на Съюза да обедини Европа е исторически и ние трябва да сме горди, че сме част от процеса на европейска интеграция. Ние вярваме в принципа на субсидиарността, според който Съюзът трябва да се намесва и действа само, ако може да постигне целите в определената област по-добре от държавите-членки. Наред с нашата европейска интеграция ние работим и за развитите на трансатлантическите връзки с нашите партньори от НАТО.

Каква промяна е нужна за България?

Пред България, Европейския съюз и света предстоят години на предизвикателства. Световната финансова криза, икономическата рецесия в Еврозоната, глобалните промени в климата, безработицата, миграцията, демографската криза са проблеми, чието разрешаване няма да бъде нито леко, нито бързо. Но всяка криза е и възможност! Възможност за промяна!

Затова България има нужда от отговорно управление, което да поведе страната през тези трудни времена. ГЕРБ е реалната и единствена алтернатива на сегашното управление, което успя да докара България до недопустимото положение страната да загуби милиони евро. Това се случи заради корупция, некомпетентност и злоупотреби на управляващите! В днешните реалности, когато светът преживява глобална финансова криза, можем да очакваме само още по-големи проблеми, ако сегашната тристранна коалиция на БСП, ДПС и НДСВ остане на власт в България.

Но ние вярваме в българските граждани и в тяхната трезва преценка! Ние вярваме, че те няма да пропуснат да "наградят" правителството за неговите неуспехи и ще дадат ясен знак, че България е европейска държава, където корупцията, безхаберието и арогантността на управляващите нямат място!

Да върнем достойнството на България!

Ние сме ГЕРБ! Да! Ние можем!


Устав на ПП ГЕРБ


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) ГЕРБ е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

(2) ГЕРБ се стреми да формира политическата воля на гражданите за утвърждаване на демократични свободи и социална сигурност.

Чл.2. (изм. 12.07.2008 г.) Седалището и адресът на управление на ГЕРБ е гр. София, Столична община, район Триадица, НДК Административна сграда, етаж 17.

Чл.3. Наименованието, седалището, адресът и данните за регистрация се поставят върху всички документи и издания на партията.

Чл.4. ГЕРБ се учредява за неопределен срок.

II. СИМВОЛИ

Чл.5. (1) Символите на ГЕРБ са знак, знаме и печат.

(2) Знакът на ГЕРБ представлява буквите ГЕРБ в бяло със син контур, като от буквата Г започват сиви звезди, 13 на брой, извити във формата на дъга, увеличаващи се от малка към по големи, до над буквата Б (Приложение 1).

(3) Знамето на ГЕРБ е сиво с правоъгълна форма, с изобразен в центъра знак (Приложение 2).

(4) Печатът на ГЕРБ е кръгъл, с изобразен в центъра знак.

(5) Химна на ГЕРБ - “ГЕРБ – ти си надежда. В теб е нашта вяра………..” е по текст на Людмил Такев и музика на Митко Щерев (Приложение 3).

III. ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ

Чл.6. Основните принципи, които ГЕРБ прокламира и отстоява, са:

1. Граждански свободи;

2. Европеизация;

3.Равни възможности;

4. Благоденствие.

Чл.7.Основните цели на партия ГЕРБ, са да съдейства за:

1.Утвърждаване на демократични свободи и социална отговорност;

2.Интегриране на България в Европейските и Евроатлантическите структури;

3.Създаване на контакти между национални и международни организации на основата на европейската интеграция на Република България;

4.Утвърждаване на духовните, моралните и културните ценности на българина;

5.Създаване на условия за равни възможности за всички граждани на Република България, независимо от пол, възраст, религия;

6.Повишаване на жизненото равнище;

7.Укрепване на доверието на обществото към държавните институции и премахване на корупцията.

8.Подпомагане на институционалното укрепване на държавните органи;

9.Оптимизиране дейността на държавните структури за по-ефективно прилагане на европейските практики.

10.Издигане ролята на гражданското общество в управлението на държавата.

Чл. 8. ГЕРБ постига целите си чрез:

1.Демократични средства и методи;

2.Взаимодействие с български и чуждестранни формации, изповядващи демократичните и общочовешките ценности;

3.Участие и сътрудничество с международни организации, чийто приоритети са регионалната и глобалната сигурност, защитата и гарантирането на човешките права.

IV. ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ

Чл.9. (1) Член на ГЕРБ може да бъде всеки български гражданин, който:

1.притежава избирателни права;

2.приема устава и програмните документи на партията;

3. е готов да работи за осъществяването на целите и задачите на партията;

(2) Не може да членува в ГЕРБ лице, което:

1.(изм.12.07.2008 г.) е осъждано с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;

2.е член на друга политическа партия;

3.има ограничение за членство, уредено със закон.

(3) Членуването в ГЕРБ е доброволно и индивидуално.

Чл.10. (1) (изм. 10.01.2010 г.) Приемането за член на ГЕРБ се извършва с решение на Изпълнителната комисия въз основа на подадено от кандидата писмено заявление по образец до Общинския Ръководител по постоянен или настоящ адрес. Към заявлението кандидатът прилага декларация за съответствие с изискванията по чл.9 от настоящия Устав. Заявлението, придружено от становището на Общинското ръководство, се изпраща на Изпълнителната комисия чрез Областния координатор.

(2) Когато кандидатът е постоянно пребиваващ извън Република България, заявлението се подава до Изпълнителната комисия на ГЕРБ.

(3) Членството в ГЕРБ възниква от момента на решението на Изпълнителната комисия за приемане на нов член.

(4) (изм. 10.01.2010 г.) Въз основа на решението на Изпълнителната комисия новоприетият член се вписва в областния и общински регистър, а членовете по чл. 10, ал. 2 се вписват в специално създаден регистър към Изпълнителната комисия.

(5) Учредителите на ГЕРБ са членове по право.

Чл.11. Всеки член на ГЕРБ има право:

1.(изм. 12.07.2008 г.) да избира и да бъде избиран в националните и териториални органи на партията без ограничение в броя на мандатите;

2.Да изразява мнението си, да прави предложения и да участва във формиране на политическите решения в съответния орган;

3.Да иска и получава информация от партийните органи;

4. (изм. 12.07.2008 г.) Да избира и да бъде избиран като кандидат на ГЕРБ за президентски, парламентарни, и местни избори, както и избори за членове Европейския парламент;

5.Да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.

Чл.12. Всеки член на ГЕРБ е длъжен:

1.Да спазва Устава, да отстоява ценностите на ГЕРБ, както и да работи за осъществяването на неговите цели и задачи;

2.Да изпълнява решенията на висшестоящите органи;

3.Да участва в избирателни кампании и други дейности на партията;

4.Да плаща редовно членски внос.

Чл.13. (1) Членството в ГЕРБ се прекратява:

1.С писмено заявление за напускане – прекратяването е в сила от момента на подаването на заявлението до Изпълнителната комисия. Промяната се вписва незабавно в областния регистър.

2. ( изм. 10.01.2010 г.) С изключване - по решение на Изпълнителната комисия.

3. (Изм. 12.07.2008 г.) При отпадане – поради не плащане на членски внос в продължение на една година ; в други предвидени от закона случаи.

4.При смърт

(2) Решението за изключване подлежи на обжалване пред Контролната комисия, чието решение е окончателно.

Чл.14. (1) Симпатизант на ГЕРБ може да бъде всеки български гражданин с избирателни права, който е готов да работи за осъществяване целите и задачите на партията.

(2) (отм. 10.01.2010 г.)

(3) (отм. 10.01.2010 г.)

V. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл.15. (1) Териториалната организационна структура на ГЕРБ се изгражда на принципа и в съответствие с административното деление на страната, като включва:

а) Местни клубове

б) Общински (районни) организации

в) Oбластни организации

(2) (изм. 10.01.2010 г.) Органи на Общинските (районните) организации са: Общинското събрание, Общинското ръководство, Общинският ръководител и Организационния секретар.

(3) (изм . 10.01.2010 г.) Органи на Областните организации са: Областното събрание и Областният координатор.

(4) (нова 12.07.2008 г.) В градовете с районно деление за изградените районни организации се прилагат правилата за общинските организации

Местни клубове

Чл.16.(1) (изм . 10.01.2010 г.) Местният клуб е структурна единица на общинската (районната) организация. Учредява се по инициатива на не по-малко от 3 (трима) членове на ГЕРБ в присъствието на представител на общинското ръководство и се регистрира в Общинската организация.

(2) На територията на една избирателна секция може да има само един местен клуб.

(3) Местният клуб провежда събрания по своя инициатива или по решение на висшестоящ партиен орган и организира изпълнението на решенията на висшестоящите партийни органи.

(4) (изм. 12.07.2008 г., изм. 10.01.2010 г.) За организиране и осъществяване на текущата работа местният клуб избира клубен секретар, който се одобрява и освобождава от общинския ръководител.

Общински организации

Чл.17. (1) Общинската организация се състои от всички членове на територията на една община, а в градовете с районно деление – от членовете на партията на територията на един район.

(2) На територията на една община (район) може да има само една общинска организация.

(3) Общинската организация се утвърждава от Областното събрание и се регистрира в областния регистър.

Чл.18. (1) (изм. 12.07.2008 г., изм. 10.01.2010 г. ) Висш орган на Общинската организация е Oбщинското събрание, което се състои от всички членове на Общинската организация. Свиква се най-малко веднъж годишно по решение на Изпълнителната комисия , Областния координатор, Общинското ръководство, Общинския ръководител или по искане на една трета от членовете.

(2) Когато членовете на организацията са повече от 150, общинското събрание се провежда с делегати, избрани по норми за представителство, утвърдени от Изпълнителната комисия.

(3) (изм. 10.01.2010 г.) В Общинското събрание участват по право:

1. Народните представители, членовете на Европейския парламент, Министрите, областният управител и областния координатор, членове на Общинската организация на ГЕРБ;

2.Общинското ръководство, в т.ч. Общинският ръководител и организационен секретар;

3.Общинските съветници и председателят на Общинския съвет, които са членове на ГЕРБ;

4.Кметът на общината (района) и кметове на кметства, членове на ГЕРБ.

(4) (изм. 10.01.2010 г.) Общинският ръководител уведомява членовете за времето, мястото и дневния ред на събранието най - малко 7 дни преди началото му.

Чл.19. Общинското събрание:

1.Определя основните насоки за работа на Общинската организация;

2. (изм. 12.07.2008 г., изм. 10.01.2010 г.) Избира между своите членове кандидатури за общинско ръководство по численост и ред, определен от Изпълнителната комисия. От състава им номинира три кандидатури за Общински ръководител и три кандидатури за Организационен секретар. Изпълнителната комисия утвърждава Общинското ръководство, общинския ръководител и общинския секретар.

3.Предлага за утвърждаване от Изпълнителната комисия кандидатите за изборни длъжности в местната власт, издигнати по ред, определен от Изпълнителната комисия;

4.Избира делегати за Националното събрание;

5.Избира представители в Областното събрание;

6.Приема становища по въпроси от местен характер.

Чл.20. (1) Общинското събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда с явилите се членове.

(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

Чл.21.(1) (изм. 12.07.2008 г.,изм. 10.01.2010 г.) Общинското ръководство:

1. Осъществява целите и политиката на ГЕРБ на територията на общината (района);

2. Отговаря за изпълнението на решенията на Общинското събрание, Областното събрание и националните партийни органи;

3. Координира и информира членовете и симпатизантите за следваната политика;

4. Може да предлага на Изпълнителната комисия членове за изключване при условията на чл. 13 ал.1 т.2;

5.Организира провеждането на предизборната кампания на територията на общината (района);

6. Разглежда молбите за членство в ГЕРБ и изпраща становище до ИК чрез Областния координатор;

7. Изпълнява и други функции, възложени му от Националните органи.

(2) (изм. 12.07.2008 г., изм. 10.01.2010 г.) Мандатът на Общинското ръководство, Общинския ръководител и организационен секретар е 4 (четири) години.

Чл. 21а (нов 10.01.2010 г.) (1) Общинският ръководител:

1.Представлява ГЕРБ на Общинско ниво;

2.Ръководи дейността на Общинското ръководство и общинското събрание;

3.Организира и отговаря за изпълнението на решенията на общинското събрание и националните партийни органи;

4.Координира и подпомага дейността на местните клубове;

5.Изпълнява и други функции, възложени му от националните органи.

(2) Организационният секретар:

1.Подпомага общинския ръководител при изпълнение на функциите му;

2.Поддържа регистър на членовете, местните клубове и симпатизантите ;

3.Отговаря за цялостната документация на общинската организация.

Областна организация

Чл.22. (1) Областната организация включва всички Общински организации на територията на една област.

(2) На територията на областта може да има само една Областна организация.

Чл.23. (1) (изм. 10.01.2010 г.) Областното събрание се състои от:

1.Народните представители, членовете на Европейския парламент, Министрите и областният управител, членове на Общинска организация на ГЕРБ на територията на областта;

2.Областният координатор;

3.Общинските ръководители и организационни секретари;

4.Кметовете на общини (райони) на територията на областта, членове на ГЕРБ;

5. Членове на координационни звена, съгласно чл. 36 т.13;

6. В областното събрание могат да участват представители на всяка община, избрани от Общинското събрание, по ред, определен от Изпълнителната комисия.

(2) (изм. 10.01.2010 г.) Областното събрание се свиква най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

Чл.24. Областното събрание:

1. Подпомага осъществяването на целите и политиката на ГЕРБ на територията на областта;

2.Разработва стратегия и политика за развитие на областта;

3.Организира провеждането на предизборната кампания на територията на областта;

4. (отм. 10.01.2010 г.)

5. (отм. 10.01.2010 г.)

Чл.25. (1) (изм. 10.01.2010 г.) Областният координатор се определя с решение на Изпълнителната комисия.

(2) (изм. 10.01.2010 г.) Не може да бъде Областен координатор лице, което е избрано за Общински ръководител или организационен секретар ;

(3) (отм. 10.01.2010 г.)

Чл . 26. (1) Областното събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда с явилите се членове.

(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

Чл . 27. (1) (изм. 10.01.2010 г.) Областният координатор:

1.Представлява ГЕРБ на областно ниво;

2.Ръководи дейността на Областното събрание;

3. Поддържа регистър на членовете в областта;

4. Организира и ръководи изпълнението на решенията на областното събрание и националните партийни органи;

5. Координира и подпомага дейността на общинските организации;

6. Изпълнява и други функции, възложени му от Изпълнителната комисия.

(2) (изм. 10.01.2010 г.) С решение на Изпълнителната комисия се определя административен секретар, който подпомага областния координатор при изпълнение на правомощията му.

VI. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

Чл.28. Националните органи на ГЕРБ са:

а) Национално събрание

б) (изм. 10.01.2010 г.) Председател и заместник-председател

в) Изпълнителна комисия

г) Контролна комисия

Национално събрание

Чл.29. (1) Националното събрание е върховен орган на партия ГЕРБ.

(2) (изм. 10.01.2010 г.) Националното събрание се свиква най-малко веднъж на четири години с решение на Изпълнителната комисия.

(3) Националното събрание може да се свика и по искане на най-малко 1/3 от Областните събрания.

(4) (изм. 12.07.2008 г.) Националното събрание се свиква с покана, публикувана най-малко в един национален ежедневник, не по-късно един месец преди насрочената дата. В поканата се посочват датата, часът, мястото на провеждане и дневният ред. Поканата следва да бъде поставена и на място за обявления в централата на партия ГЕРБ.

(5) При искане по ал. 3 Изпълнителната комисия е длъжна да свика с покана Националното събрание в срок от един месец от датата на депозиране на искането.

Чл.30.(1) Националното събрание се състои от делегати на общинските организации, избрани на Общинско събрание по процедура и с квота, определена с решение на Изпълнителната комисия;

(2) В Националното събрание участват по право:

1. Общинските ръководители;

2. (изм. 10.01.2010 г.) Областните координатори ;

3. (изм. 10.01.2010 г.) Народните представители, министрите и областните управители, които са членове на ГЕРБ;

4. (изм. 10.01.2010 г.) Кметовете на общини (райони) и председателите на общински съвети, които са членове на ГЕРБ;

5. Членовете на Изпълнителната комисия;

6. Членовете на Контролната комисия.

7. (нова 12.07.2008 г.) Членовете на Европейския парламент, избрани с листата на ГЕРБ.

Чл.31. Националното събрание:

1.Приема, изменя и допълва устава;

2.Приема решения за политиката на партията;

3. (изм. 10.01.2010 г.) Избира Председател, Заместник - председател и останалите членове на Изпълнителната комисия; и членовете на Контролната комисия на партията;

4. (изм.12.07.2008 г., (изм. 10.01.2010 г.) Освобождава членовете на Изпълнителната комисия и Контролната комисия. Когато освобождаването е по молба на член на един от двата органа, решението има сила от датата на заявлението .

5.Приема отчета на Изпълнителната и Контролната комисии;

6.Взема решение за прекратяване, сливане и разделяне на партията.

7. (нова 12.07.2008 г.) Приема процедурни правила за избор на органи на партията

Чл.32. Националното събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички делегати – избрани и участващите по право по чл. 30 ал.2. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда с явилите се членове.

(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

(3) Решенията по чл. 31 т. 1 и т. 6 се взимат с 2/3 мнозинство.

Председател и Заместник-председател на ГЕРБ (изм. 10.01.2010 г.)

Чл.33. (изм. 10.01.2010 г.) Председателят и Заместник-председателят на ГЕРБ се избират от Националното събрание за срок от 4 (четири ) години с обикновено мнозинство, едновременно с останалите членове на Изпълнителната комисия.

Чл.34. (1) Председателят на партия ГЕРБ:

1. (изм. 10.01.2010 г.) Представлява партия ГЕРБ;

2.Координира изпълнението на решенията на Изпълнителната комисия и ръководи оперативно дейността й;

3.Председателят на ГЕРБ е Председател на Националното събрание и на Изпълнителната комисия по право.

(2) ( нова 10.01.2010 г.) При невъзможност или по възлагане горните правомощия се осъществяват от Заместник-председателят.

Изпълнителна комисия

Чл.35. (1) (изм. 10.01.2010 г.) Изпълнителната комисия е ръководният орган на партията и се избира от Националното събрание за срок от 4 (четири) години.

(2) Изпълнителната комисия отчита дейността си пред Националното събрание, като представя отчет за цялостната дейност по време на мандата си.

(3) (изм. 10.01.2010 г.) Изпълнителната комисия се състои от Председателят, Заместник-председателят на ГЕРБ и още 9 (девет) члена.

(4) (изм. 10.01.2010 г.) Заместник - председателят на ГЕРБ е Заместник- председател на Изпълнителната комисия по право.

(5) (изм. 10.01.2010 г.) Изпълнителната комисия се свиква на редовни заседания от Председателя на ГЕРБ, а в негово отсъствие – от Заместник-председателя , най-малко веднъж месечно.

Чл.36. Изпълнителната комисия:

1. Изпълнява решенията на Националното събрание;

2. Приема решения по текущи въпроси в интерес на ГЕРБ;

3. Може да свиква и отлага заседания на всички структури и органи на ГЕРБ;

4. Изготвя бюджет и отчет за изпълнението му;

5. Осъществява международната дейност на партията и координира връзките с медиите;

6. Приема решения за осъществяване на издателска и друга разрешена от закона дейност;

7. Определя предизборната стратегия на ГЕРБ;

8. Организира провеждането на избори за всички органи на власт и избира централен предизборен щаб;

9. (изм. 12.07.2008 г.) Приема членовете на ГЕРБ;

10. (изм. 12.07.2008 г., изм. 10.01.2010 г.) Изключва членове на ГЕРБ ;

11. (изм. 12.07.2008 г.) Определя кандидатите на ГЕРБ за народни представители, общински съветници, кметове, евродепутати, президент и вицепрезидент, както и кандидатите за длъжностите, заемани по решение на Народното събрание;

12.Определя стратегията на парламентарната дейност на партията;

13. (изм. 12.07.2008 г., изм. 10.01.2010 г.) Определя областни координатори и утвърждава общинските ръководства, общинските ръководители и организационните секретари , ръководствата на структурите на старейшинската, женската, младежката и други организации в ГЕРБ, както и координационни звена на териториалните структури и градовете с районно деление.

14. (изм. 10.01.2010 г.) Освобождава Областните координатори, общинските ръководства, Общинските ръководители и организационни секретари при неспазване решенията на Националното събрание и Изпълнителната комисия, несправяне с работата или по други причини, които по преценка на Изпълнителната комисия са основание за отстраняване от длъжност и назначава на тяхно място временно изпълняващи длъжността до избирането на нов ръководител;

15. Създава временни и постоянни експертни групи, утвърждава състава им и правилата за дейността им;

16. Изработва правила за финансовата и административната дейност и за организиране на предизборни кампании;

17. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с имущество на партията;

18. Организира набирането на средства от членски внос, дарения и други разрешени от закона източници и тяхното разходване;

19. Избира лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, посочени в чл. 30 от ЗПП.

20 .Приема решения за осъществяване на съвместна дейност с неправителствени организации;

21. Обсъжда и приема решения по въпроси от идейно-политически характер, които не са от изключителната компетентност на Националното събрание;

22. Определя с решение Правилата за събиране и отчитане на Членския вносна членовете, както и размера на встъпителната вноска;

23. (нова 10.01.2010 г.) Избира и освобождава административен секретар на ГЕРБ извън състава на Изпълнителната комисия.

Чл.37. (1) Изпълнителната комисия може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от членовете й.

(2) Изпълнителната комисия приема решенията си с мнозинство повече от половината от всички членове, доколкото в закона или в този Устав не е предвидено друго.

Контролна комисия

Чл.38.(1) Контролната комисия е контролен орган на ГЕРБ.

(2) Контролната комисия се състои от 7 члена, избирани от Националното събрание.

(3) (изм. 10.01.2010 г.) Членовете на Контролната комисия се избират за срок от 4 (четири) години.

(4) Членовете на Контролната комисия избират от своя състав председател.

(5) (отм. 12.07.2008 г.)

Чл.39. Контролната комисия:

1.Следи за спазването на Устава, правилниците и програмните документи на ГЕРБ;

2.Следи за изпълнението на решенията на органите на ГЕРБ;

3.Извършва финансово-счетоводната ревизия на всички органи на ГЕРБ веднъж годишно или по искане на Председателя на партията;

4.Упражнява контрол върху бюджета, имуществото на партията и стопанските дейности;

5.Проверява деловодната работа на партийните органи;

6.Разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;

7.Приема становище при обжалване на изключване;

8.Периодично информира за дейността си Изпълнителната комисия и представя отчет пред Националното събрание

Чл.40. Председателят на Контролната комисия:

1.Ръководи заседанията на Комисията и координира дейността й.

2.Участва в заседанията на Изпълнителната комисия със съвещателен глас.

Чл.41. (1) Контролната комисия може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от всички членове.

(2) Контролната комисия приема решенията си с мнозинство повече от половината от всички членове, доколкото в закона или в този устав не е предвидено друго.

VII. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.42. (1) (изм. 12.07.2008 г.) Дейността на ГЕРБ се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.

(2) (изм. 12.07.2008 г.)Собствените приходи на партия ГЕРБ са приходите от:

1. членски внос;

2. собствени недвижими имоти;

3. дарения и завещания от физически лица;

4. (отм. 10.01.2010 г.)

5. лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на чл. 22 от ЗПП;

6. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание.

7. (стара ал.(2) изм.12.07.2008 г.) фондонабиращи мероприятия.

(3) Политическата партия може да ползва заеми от банки в размер до две трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година.

(4) (изм. 12.07.2008 г.) В приходите по ал. 3 се включват държавната субсидия и приходите по ал. 2, т. 1, 2, 5 , 6 и 7

(5) Непаричните приходи по ал. 1 и 2 се оценяват по справедлива пазарна цена съгласно Закона за счетоводството.

(6) Държавната субсидия се усвоява и разходва съгласно българското законодателство.

Чл.43. ГЕРБ ползва държавни субсидии в случаите и по реда, определени в закона.

Чл.44. Финансовият контрол на приходите и разходите на ГЕРБ се осъществява по предвидения в закона и този Устав ред.

Чл.45 (1) (изм. 12.07.2008 г.) Размерът на членския внос се определя на 2 (два) лева годишно.

(2) (отм. 12.07.2008 г.)

(3) Членовете на партията могат да правят и допълнителни доброволни вноски.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.46. (1) ГЕРБ се прекратява при:

1. решение за сливане или вливане в друга партия;

2. решение за разделяне на две и повече партии;

3. решение за саморазпускане съгласно устава й;

4. влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;

5. разпускане с решение на Софийски градски съд.

(2) Решенията по чл. 46, ал. 1, т. 1 и 2 се вземат от Националното събрание. Това право не може да бъде делегирано на други органи на партията.

(3) Решението за прекратяване се взема с 2/3 мнозинство от Националното събрание на партията.

IХ. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

Чл.47. (1) (отм. 12.07.2008 г.)

(2) (отм. 12.07.2008 г.)

(3) Всеки член на събрание, ръководен или колективен орган има право на един глас.

(4) (изм. 12.07.2008 г.)При избор на членове на колективни органи, за избрани се считат получилите най-много гласове.Ако повече кандидати получат равен брой гласове за незаетите места на съответния орган, измежду тях се провежда балотаж.

(5) (изм. 12.07.2008 г., изм. 10.01.2010 г. ) При избор на Председател и Заместник - председател, ако никой от кандидатите не е събрал гласове повече от половината от гласувалите, между двамата кандидати с най-висок резултат се провежда балотаж.

(6) (отм. 12.07.2008 г.)

(7) Гласуването е явно, като в отделни случаи с решение на съответното събрание може да се премине към тайно гласуване.

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.48. Учредителното събрание на ГЕРБ може да приема всички решения, които са от компетентността на Националното събрание.

Чл.49. Не може да бъде член на Изпълнителната комисия, Областен ръководител, Общински ръководител или член на който и да било ръководен и/или контролен орган лице, което е било щатен, или нещатен сътрудник на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Българската народна армия.

Чл.50. За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

ХІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДИ

§1. Измененията на Устава от 12.07.2008 г. влизат в сила от момента на приемането им, с изключение на промяната в чл.45 ал.1 , която влиза в сила на 01.01.2009 г.

§2. Мандатът на новоизбрани членове на Националните органи, макар и непълен, изтича с мандата на колективния орган.

§3.Мандатът на избраните областни, общински (районни) ръководители и организационни секретари изтича до 3 (три) месеца след изтичане на първия мандат на националните органи. В този 3 месечен срок се провеждат отчетно изборни събрания във всички областни и общински(районни) структури.

§4.Измененията на Устава от 10.01.2010 г. влизат в сила от момента на приемането им.

Този устав е приет единодушно от учредителите на Политическа партия “ГЕРБ” на 03.12.2006 година, изменен и допълнен с решение на Националното събрание на ГЕРБ от 12.07.2008 г. и на 10.01.2010 г.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП ГЕРБ:

(БОЙКО БОРИСОВ)0 коментара:

Публикуване на коментарНай-четени статии

Translate

Категории

БСП ГЕРБ Местни избори 2015 Реформаторски блок Чавдар Трифонов местни избори АБВ ДПС София ЦИК Варна избори кандидат кмет Варна купуване на гласове Георги Първанов Йорданка Фандъкова Пловдив Радан Кънев кандидат за кмет кандидат кмет софия АТАКА ББЦ Николай Бареков коалиция Бойко Борисов Русе анализ избори октомври 2015 кандидат кмет кмет проучване България без цензура ДСБ Йордан Лечков Михаил Миков Михаил Мирчев НФСБ Найден Зеленогорски Румен Петков СДС Сливен Татяна Дончева балотаж гласуване изборен кодекс кмет София социологическо проучване 25 октомври 25 октомври 2015 г. izbori za kmet mestni izbori Алтернатива за Българско Възраждане Алфа Рисърч Анелия Клисарова Боряна Пантелеева Бриана Бургас Владимир Георгиев Владимир Мартинов Враца Галъп ДБГ ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ Движение за права и свободи Движение „България на гражданите" Диан Цонев Димитър Шивиков Екзакта Рисърч Груп ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ Институт за модерна политика Калин Каменов Карлово Кичка Петкова Кметове Костадин Костадинов Котел Красимир Костов Лиляна Павлова Лом Лъчезар Никифоров Любен Петров Мария Календерска Мая Манолова Меглена Кунева Медиана Николай Береков Николай Близнаков Пазарджик Патриотичен фронт Петър Москов Пламен Цеков Политическа партия ГЕРБ Реформатори Самоков Търговище ХРОНОГРАМА Цветан Цветанов Ценко Чоков Централната избирателна комисия Чирпан Шумен единна регистрация задължително гласове избирателна система избирателни комисии изборен туризъм избори за кмет избори за общински съветници кандидат кмет Пловдив кандидат-кмет кмет на община коалиционни партньори общински съветници политическа партия АТАКА политическа партия БСП политическа партия България без цензура политическа партия ДПС политическа партия ДСБ

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *

Предоставено от Blogger.